מאמרים

אמא אדמה


על אמא אדמה כתפיסה אקולוגית

בדתות ותרבויות שונות בעולם כולו קיים קונספט של אמא אדמה שהיא זאת שדואגת לנו – האדם – לכל צרכינו ומהווה את המקור שלנו ממנו באנו והמקום אליו נגיע לאחר שנמות. אולם, בשנים האחרונות, עם העלייה במודעות לחשיבות השמירה על איכות הסביבה, אנו עדים לתופעה של השתרשות התפיסה אודות אמא אדמה גם בקרב חוגים אקולוגיים שונים שחוקרים את איכות הסביבה והשמירה עליה. כיצד יכולה אמא אדמה להשתלב בתפיסה מדעית?

מהי אמא אדמה אם כך?

הרעיון העיקרי של אמא אדמה הוא כי בסופו של דבר האדמה כולה, הפלנטה אם תרצו, בכללותה היא למעשה אורגניזם חי המורכב מסך כל החיים שעל פני האדמה. כשם שבגוף האדם ישנם תאים רבים ומסוגים שונים ואפילו בקטריות שונות המתקיימות באופן סימביוטי עם גוף האדם באיברים שונים, כך האדם הוא חלק ממרקם החיים של אמא אדמה ומהווה את אחד האורגניזמים המרכיבים אותה. ככזה, לאדם יש תפקיד בחייה של אמא אדמה, הקשור לקימותהּ.

פגיעה באמא אדמה

על פי תפיסה זאת, כל פגיעה באמא אדמה מסכנת את האיזון האקולוגי שהוא שמאפשר את הקיום של כולנו. היכחדותו של זן מסוים של בעלי חיים מעמידה בסכנה את הקיום של אמא אדמה בכללותה ויש בו כדי להשפיע על המערכת כולה והאופן בו היא מגיבה. אמנם על פי התפיסה אמא אדמה יודעת לרפא את עצמה ומתקיימים בה תהליכים של ריפוי, אולם ישנה גם סכנה ברורה – בפרט ככל שהשפעתו של האדם על אמא אדמה גדולה יותר.

השפעתו של האדם ואחריותו

היקף גודלה של האוכלוסיה העולמית של בני האדם, כריתת יערות, עיור, זיהום אוויר, זיהום סביבה ועוד מלמדים כי אחד הגורמים המשפיעים ביותר על אמא אדמה הוא האדם. הואיל והאדם הוא חלק מאותו מרקם חי גדול שנקרא אמא אדמה, והואיל והשפעתו וכוחו רבים, יש לו, לאדם, אחריות מוגברת לגבי מה שנעשה כלפי אמא אדמה. בשנים האחרונות גברה מאד המודעות של שמירה על אמא אדמה, ויותר ויותר ארגונים חשובים קמים על מנת לשמור על מטרה זו.