מאמרים

חוזה מכירת דירה


חתימה על חוזה מכירת דירה היא כמובן השלב הסופי של תהליך ארוך של בדיקת הנכס וקבלת הממון הדרוש לשם קנייתו. על מנת שתהליך החתימה יעשה בצורה הנכונה ועל פי החוק, עליו להתבצע בשלושה חלקים: חתימה על חוזה מכירת דירה על ידי שני הצדדים, חתימה על המסמכים המשפטיים אשר נלווים ותשלום מקדים אשר יבוצע על ידי הקונה. על מנת לזרז את התהליך, מומלץ לערוך טיוטה להסכם ולהגיע להבנה והסכמה לגבי כל אחד ואחד מסעיפיה השונים.

כיצד להגן על ההוראות הכלולות בתוך חוזה מכירת דירה

על מנת להבטיח כי אף אחת מההוראות המופיעות בתוך החוזה לא תופר חלילה, חוזה זה כולל את מנגנוני ההגנה הבאים: ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר בחתימת הקונה, סעיף פיצוי מוסכם במידה ויחול איחור בביצוע התשלום, פיצוי מוסכם למקרה של הפרה יסודית של כל אחד מסעיפי החוזה וייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר בחתימת המוכר.

מה יש לדעת על תהליך החתימה על החוזה?

על מנת לחתום על חוזה מכירת דירה, על שני הצדדים להצטייד בתעודות מזהות. בהתחלה שני הצדדים חותמים על כמה העתקים מקוריים של חוזה מכירת דירה, כאשר החתימה צריכה להופיע על כל עמוד מעמודי החוזה. לאחר החתימה כל אחד מהצדדים יקבל עותק מקורי של החוזה. לאחר סיום תהליך החתימה, הקונה יפקיד את תשלום המקדמה שיופקד בידי הנאמנות של עורך דין של המוכר.

השלב הבא אחרי חתימה על חוזה מכירת דירה

לאחר סיום שלב החתימה על החוזה, על הקונה לרשום לטובתו הערת הזהרה שנועדה על מנת להגן על הקונה מפני עסקאות סותרות ביחס לאותה הדירה. מדובר על פעולה הכרחית שנועדה על מנת לשמור על הזכויות של הקונה על הדירה ולכן לא מומלץ לפסוח על שלב זה.
חשוב לזכור כי חוזה מכירת דירה הוא על פי רוב אחד מן החוזים החשובים ביותר מבחינה כלכלית עבור כל אחד ואחת, ויש לו השפעה על המשך הדרך מבחינה פיננסית. ככזה יש לערוך אותו בקפידה יתרה בעזרת עורך דין מומחה ומיומן בתחום.