מאמרים

עוני בישראל


כך תסייעו למזער עוני בישראל
עוני מוגדר כמצב שבו לאדם או קבוצת אנשים אין מספיק אמצעים על מנת לקיים את עצמם. יש גם מקרים שמוגדרים כעוני כי למשפחה, אדם או קבוצה אין ברירה אלא להסתפק ברמת חיים נמוכה מזו של יתר האנשים. ההבדל מהבחינה הזו הוא בין עוני מוחלט לבין עוני יחסי ובכל מקרה תופעות הלוואי והנזקים הם חמורים ובלתי הפיכים.
השאלה היא כיצד ניתן למזער את העוני והאם בכלל אפשר לעשות את זה. יש להקדים ולומר שעוני תמיד היה חלק מהחברה והתרבות ולא מדובר בתופעה של העת המודרנית, אך מצד שני קיימים כיום כלים חדשים. למעשה, כל אזרח יכול לקחת אחריות על הנושא של עוני ולנסות לסייע למשפחות או אנשים פרטיים שנאלצים להתמודד איתו.
הדרך הכי פשוטה לסייע לאנשים אחרים בהתמודדות עם עוני היא להתנדב בארגוני סיוע. בישראל יש ארגוני סיוע בפריסה ארצית והם פועלים בכל עונות השנה. אפשר לבחור להתנדב בארגוני סיוע כדי לחלק אריזות מזון, לספק סיוע סוציאלי למשפחות או לעמוד לרשות ילדים בהיבט החינוכי. ההתנדבות תלויה רק בתחומי העניין האישיים של מי שבוחר להשתתף והיא מעניקה תחושה אדירה של סיפוק.

מי אחראי לצמצם את ממדי העוני?
עוד דרך לסייע למזער את תופעת עוני בישראל היא להביע מחאה כלפי רשויות המדינה. האחריות היא בסופו של דבר של משרד האוצר, גופי הרווחה ומי שממנה את בעלי התפקידים.

אזרחים שרוצים לצמצם את העוני צריכים להראות את מורת רוחם ולהציב את הנושא על סדר היום. רק כך ניתן להפעיל לחץ שבסופו של דבר יביא לשינוי אמיתי. השינוי עשוי להיות הדרגתי אך חשוב לבחון את המגמה ולא רק את התוצאות ואת המספרים.