מאמרים

פטור מהצבאקיימות נסיבות מסוימות בהם זכאים אנשים לקבל פטור מהצבא. התהייה בנוגע למי מגיע פטור ובאלו נסיבות, מטרידה לא מעט אנשים. לשם כך קיים החוק, הוא מסדיר את עניין דרישת פטור מהצבא והופך אותו לחוק הקיים מזה שנת 86. בין סוגי הפטור, קיימים שניים מסוגו, פטור מהצבא בגין הדין והשני מספק היבט אל החוק ,מטעמי דת או מצפון לרבות בעיות בריאותיות. מאמר זה ידון בנושא זה בהרחבה .

פטור מהצבא על פי הדין

פטור מהצבא על פי שורת הדין, קשור לילד ואישה בהריון. כל עוד הודיעו על כך. כמו כן, אישה נשואה, פטורה אך היא מהשירות הצבאי. החוק השלישי בגין פטור מהצבא, מתייחס לחוק מטעמי מצפון או דת וכד'. במידה ונפגעה אישה מהחלטה כזו אחרת, שהרי היא רשאית לערער על ההחלטה בפני הוועדות המתאימות ובהסתמך לתקנות בחוק .

פטור מהצבא מפאת מניעי דת

לא פעם, מודיעה אישה על וויתור ועל רצון לא להתגייס המחייב אותה מפאת דת במשפחה. נשים דתיות מוותרות על השירות הצבאי באמצעות אותו פטור בלבד. בהגיען לגיל 18 הן בוחרות להתחתן ובעקרון גם סיבה זו, פוטרת אותן משירות חובה. לרוב, נשים אשר מוותרות על הגיוס מטעמי דת, מוצאות עצמן ניגשות לשורות השירות הלאומי וכך בעצם תורמת את חלקן במערכה. גם במגזר הדרוזי או הערבי, יש את עניין פטור משירות חובה, בסופו של דבר, הכול עניין של שיקול ובחירה .

על הפטור והחוק


על פי חוק שירות הביטחון, עולה כי ניתנת אפשרות לפטור אדם מטעמים שונים ובלתי רגילים. פטור יינתן לסרבנים המסרבים מטעמי דת או מצפון, בעוד במצב סלקטיבי, ישתנו הדברים ולא יינתן פטור. חוק זה נקבע, על מנת שלא לעורר סרבנות יתר .

במקרים בהם ניתן פטור מהצבא והאדם אשר קיבל את הפטור בכל זאת רוצה לשרת בצה"ל, ניתנת לו בעצם ההזדמנות לשרות צבאי כזה או אחר במסגרת התנדבות לצה"ל. כלומר הצבא אמנם לא קיבל את אותו אדם לשורותיו אבל כמתנדב בוא כן יכול לקבל אותו.