מאמרים

רישום חברה חדשה


כאשר אתם מתכננים להקים חברה, ולא חשוב כלל מה תחום הפעילות העסקית שלה, אין כל צל של ספק שאתם צריכים לעבור מספר תהליכים על מנת להפוך אותה לעסק אשר פועל על פי כל החוקים במדינת ישראלים הנוגעים לפעילותן של חברות שונות. חשוב לומר, כי לפני ביצוע רישום חברה חדשה, מומלץ להתייעץ עם עורכי דין ורואי חשבון בדבר כדאיות הפעולה. חשוב שאלה יהיו אנשי מקצוע ניטראליים נטולי אינטרסים, על מנת להבטיח כי ההמלצה שלהם לביצוע רישום חברה חדשה או הימנעות מכך, תהיה אמינה. באשר לשאלה מי רשאי לבצע רישום חברה חדשה, התשובה היא כל אדם.

רישום חברה חדשה - תהליך של הגשת הבקשה

תהליך רישום חברה חדשה מורכב מכמה פעולות בסיסיות. לפני ביצוע תשלום האגרה יש למלות טופס בקשת רישום חברה חדשה. לטופס זה יש לצרף העתק של תקנון החברה, הצהרת בעלי המניות במידה ויש ואת ההצהרה של הדירקטורים הראשונים של החברה. את כל המסמכים הללו חייב לאשר עורך דין מוסמך על מנת שהם יוכלו לשמש לביצוע רישום חברה חדשה. לאחר שכל המסמכים מוכנים יש לשלם את אגרת רישום החברה ולצרף את העתק על ביצוע התשלום לשאר המסמכים שיש להגיש לרשויות.

היכן מבצעים רישום חברה חדשה

את פעולת הרישום שמתבצעת בעת הגשת כל המסמכים שהוזכרו בפסקה הקודמת, יש לעשות באחת מלשכות רשם החברות הפועלות בין הימים א' עד ה' בין השעות 8:00 בבוקר ל-12:00 בצהריים. בתנאי וכל המסמכים עומדים בדרישה, רשם החברות יבצע רישום חברה חדשה תחת שם שבחרתם, כל עוד הוא אינו תפוס כמובן. בסיום תהליך הרישום, בעל החברה יקבל מספר רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות.

היכן משלמים את אגרת רישום חברה חדשה

את תשלום האגרה ניתן לבצע באמצעות שובר המיועד לתשלום במזומן, בכרטיס אשראי או באמצעות המחאה. טופס זה זמין באתר האינטרנט הנקרא "שירות התשלומים הממשלתי". במידה והתשלום יבוצע בהמחאה, תהליך הרישום יבוצע רק עשרה ימים לאחר הגשת כל המסמכים וזאת על מנת לוודא את פירעון ההמחאה.