מאמרים

מגדת עתידותמגדת עתידות

העיסוק בעולם הרוחני בכלל ובמיסטיקה בפרט, החל להתפתח בעולמנו לקראת סוף שנות המאה העשרים. אנשים רבים רואים בעיסוק זה חלק מהדרכה טובה לחיים נכונים וחלק מהאנשים רואים בעיסוק זה אמונה טפלה.

למרות זאת, יש מספר רב של אנשים רציונאליים לחלוטין, בעלי עסקים ואנשי היי טק, אשר הולכים באופן קבוע אל מגדת עתידות שתעזור להם להחליט לפני ביצוע עסקה רצינית ובכל התלבטות מקצועית ועוד. אנשים אלו מרגישים כי מגדת עתידות היא עבורם כמו "גורו", אשר מייעצת להם לרוב בנושאים המשפיעים באופן ישיר על עתידם.

מגדת עתידות

מגדת עתידות - האם העתיד ניתן לחיזוי באמצעות מגדת העתידות?


• בשנים האחרונות אנו לא נתקלים הרבה בנשים אשר עובדות במקצוע של מגדת עתידות מפני שבימינו קשה מאוד לחזות את העתיד.
• במבחן המציאות אנו רואים, שכאשר אנו הולכים אל מגדת עתידות, קשה לה מאוד, ואפילו בלתי אפשרי, לחזות את העבר או את ההווה. קשה לה לנבא דברים מדויקים על ההווה או על העבר, ואילו על העתיד, שעדין לוט בערפל, מאוד קל לה להגיד דברים. וזאת מפני שההווה והעבר כבר ידועים והעתיד עדין לא ידוע. לכן גם אם היא תגיד דבר שאינו נכון, זה לא יתפרש כלא אמין, אלא כיד הגורל אשר רצתה אחרת.
• הרבה פעמים מה שחוזה אותה מגדת עתידות הוא בחזקת נבואה המגשימה את עצמה. שהרי אם נאמר לנו שבשנת 2011 נמצא את בן הזוג ונתחתן, יש סיכוי גדול מאוד שנתחתן עם החבר התורן באותה תקופה רק בגלל שכך אמרה המגדת עתידות או אולי כך עולה מתוך קלפי טארוט אושו בהם קראה. לא תמיד נישואים אלו יחזיקו מעמד לאורך ימים.

מגדת עתידות - על מקומה בהלכה היהודית

• על פי היהדות אין גורל, "הכול צפוי מראש והרשות נתונה".כלומר, מצבי החיים ניתנים לשינוי על פי בחירה חופשית של האדם. החיים של האדם סלולים מכמה נתיבים, והאדם יכול לבחור בנתיב הרצוי לו, בנתיב הנראה לו כנכון.
• כשאדם יודע מראש מה העתיד שלו טומן בחובו, ולא משנה אם הצפי נכון או לא נכון, האדם יפעל אך ורק במגמה להגיע לאותו עתיד החזוי מראש ואז, כל עניין הבחירה החופשית אינו קיים שהרי בחירתו של האדם תהיה מתוך ידיעה לאן לשאוף ולא מתוך בחירה תמימה.